Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej
– od 01.06.2020 roku dla klas 1-3

 

Szanowni Rodzice,

Za pośrednictwem dziennika elektronicznego przekazaliśmy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o powrocie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w trakcie trwania pandemii COVID-19:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W POZNANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne skanu ankiety
i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA) na adres poczty szkoły:

e-mail: sekretariat@zsp11poznan.pl

W uzasadnionym przypadku – zwrotu podpisanych dokumentów można dokonać poprzez złożenie ich w wyznaczonym miejscu na terenie Szkoły.
Podpisane dokumenty przekazują tylko Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.
Prosimy o przesłanie odpowiedzi do 26 maja 2020r.

Dyrektor szkoły po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia w szkole w terminie późniejszym niż 1 czerwca 2020 r., należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Szkoły na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki.
Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać ŚWIETLICA).

Dyrektor Szkoły

 

Opublikowane: 28 maja, 2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.