Godzina 830

Uczniowie klas pierwszych spotykają się na dziedzińcu szkoły
z wychowawczyniami i przechodzą do sal lekcyjnych.

 

Godzina 1045

Uczniowie klas drugich spotykają się na dziedzińcu szkoły
z wychowawczyniami i przechodzą do sal lekcyjnych.

 

Godzina 1100

Uczniowie klas trzecich spotykają się na dziedzińcu szkoły
z wychowawczyniami i przechodzą do sal lekcyjnych.

 

Świetlica w dniu 1 września pracuje od godz. 730 do godz. 1600

 

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju prosimy, by z uczniem klasy pierwszej do szkoły weszła tylko jedna osoba dorosła.
Do rodziców/opiekunów uczniów z pozostałych klas zwracamy się z prośbą o pozostanie poza budynkiem szkoły.
W pomieszczeniach zamkniętych szkoły, z wyjątkiem sal lekcyjnych, obowiązuje zakrywanie ust
i nosa maską lub przyłbicą. Na terenie szkoły należy zachować bezpieczny dystans (1,5 m).

 

Przydział sal lekcyjnych na spotkania uczniów klas pierwszych z wychowawczyniami
(podczas spotkania zostaną przeprowadzone zebrania z rodzicami)

I A – 113

I B – 110

I C – 106

Przydział sal lekcyjnych na spotkania uczniów
klas drugich z wychowawczyniami

II A – 00

II B – 104

II C – 106

Przydział sal lekcyjnych na spotkania uczniów
klas trzecich z wychowawczyniami

III A – 109

III B – 110

III C – 100

III D – 113

III E – 01

 

Spotkania uczniów klas IV – VIII z wychowawcami

Uczniowie po wejściu do szkoły udają się do wyznaczonych
sal lekcyjnych

Godzina 1115

IV A – 200

IV B – 205

IV C – 202

IV D – 203

V A – 206

V B – 209

Godzina 1130

VI A – 300

VI B – 301

VI C – 302

VI D – 303

VI E – 305

Godzina 1245

VII A – 200

VIIB – 201

VIIC – 202

VIID – 203

VII E – 206

VII F – 209

Godzina 1300

VIII A – 305

VIII B – 302

VIII C – 303

VIII D – 300

VIII E – 301

Opublikowane: 25 sierpnia, 2020

Możliwość komentowania jest wyłączona.