OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    • Katarzyna Wesoła – przewodnicząca
    • Katarzyna Tereszczak – edukacja wczesnoszkolna
    • Joanna Bródka – edukacja wczesnoszkolna
    • Natalia Piskorska – nauczyciel wychowania fizycznego
    • Grażyna Skoczylas – psycholog szkolny

 

SPOTKANIA NOWEGO SKŁADU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ
W KAŻDĄ ŚRODĘ, PODCZAS PRZERWY ŚNIADANIOWEJ (GODZ. 10:00) W SALI 301.

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DUŻY SAMORZĄD:

Przewodnicząca: Weronika Dukarska kl. 7a
Z-ca przewodniczącego: Ryszard Zabłocki kl.
Sekretarz: Julia Żurawek kl. 8b
 
Pozostali członkowie:
     • Kinga Niklaszewska kl. 8b
     • Zofia Wesoła kl. 8b
     • Dominik Żochowski kl. 8b
     • Antoni Zimicz kl. 8c
     • Jakub Parulski kl. 8d
     • Jaśmina Skrobańska kl. 8d
     • Michał Sztuczka kl. 8d
     • Zuzanna Wojtera kl. 8d
     • Magdalena Stępniak kl. 7c
     • Wiktoria Rybarczyk kl.7a
     • Maksymilian Wiza kl. 6d
     • Hubert Frankowski kl 6e
     • Maja Gromadzka kl 8c
     • Maja Juraszyk kl. 6a
     • Małgorzata Konieczna kl. 6e
     • Zuzanna Wojtera kl. 6f
     • Klaudia Krzyczmonik kl. 5a
     • Julia Paczkowska kl. 5b
     • Joanna Szczytkl. 5a
     • Wiktoria Kalewska kl. 8c
     • Filip Wasicki kl. 5b
     • Mieszko Klimczak kl. 4b

 

MAŁY SAMORZĄD:

     • Kornelia Piątek – 2a
     • Adam Wójcik – 2a
     • Aleksandra Hasała – 3b
     • Zuzanna Mikołajczak – 3b
     • Borys Pietrzak – 3b
     • Natalia Ławniczak – 3c

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.