Język polski

24 maja 2022

 

 

Matematyka

25 maja 2022

 

Język obcy nowożytny

26 maja 2022

 

 Dodatkowy termin: 13-15 czerwca 2022

 

Wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 1 lipca 2022 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasiści otrzymają 8 lipca 2022 r.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

  • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
  • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).
  • któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.
  • Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (OKE)

 

Egzamin z Języka Polskiego

 

Na egzaminie w tym roku będzie do zdobycia 45 pkt, z czego 20 pkt za wypracowanie. Formę wypracowania ograniczono do rozprawki lub opowiadania.

Czas egzaminu wyniesie 120 minut.

Aneks na rok 2022 do informatora o egzaminie z języka polskiego

 

Egzamin z Matematyki

 

Na egzaminie z matematyki w tym roku będzie można uzyskać 25 pkt, z czego 10 za zadania otwarte.

Czas egzaminu wyniesie 100 minut.

Aneks na rok 2022 do informatora o egzaminie z matematyki

 

Egzamin z Języka Angielskiego

 

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej: A2. Do zdobycia będzie 55 pkt.

Egzamin potrwa 90 minut.

Aneks na rok 2022 do informatora o egzaminie z języka angielskiego.

 

 

Opublikowane: 3 maja, 2022

Możliwość komentowania została wyłączona.