Szanowni Rodzice !

Od września 2022r. Wasze dzieci rozpoczną naukę w naszej szkole. Jest to ważne wydarzenie dla szkoły, ale także i dla Państwa. Chcąc ułatwić proces przygotowań, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące naszej szkoły.

 1. Uczeń przypisany jest do jednej z klas: A,B,C ( informacja o przydziale zostanie udostępniona pod koniec sierpnia).
 2. Wszystkie klasy pierwsze przychodzą do szkoły na pierwszą zmianę. Pierwsza lekcja zaczyna się o 8.20.
 3. Każda klasa znajduje się pod opieką jednego nauczyciela – wychowawcy, który prowadzi z dziećmi zajęcia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Są to edukacje: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna i wychowanie fizyczne.
 4. Język angielski prowadzi nauczyciel specjalista w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 5. Szkoła organizuje także lekcje religii i etyki. Udział w zajęciach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.
 6. Uczniowie klas pierwszych uczestniczą także w zajęciach rozwijających.
 7. Każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną, w której odbywa się większość zajęć.
 8. Klasy I-III korzystają z podręczników „ Ja i moja szkoła na nowo” Jolanty Faliszewskiej, Grażyny Lech wyd. MAC, które są wypożyczane każdemu dziecku na początku roku szkolnego, zgodnie ze szkolnym regulaminem. Nie dotyczy to podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie.
 9. Rodzice proszeni są o zakupienie dziecku tzw. Wyprawki ( piórnik, zeszyty, kredki, farby…) wykaz znajduje się na stronie szkoły w zakładce „Dokumenty”; zostanie on także dokładniej sprecyzowany przez panią nauczycielkę podczas pierwszego zebrania z rodzicami.
 10. Przed i po lekcjach uczniowie klas I-III mogą skorzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Wymaga to wypełnienia Karty zapisu do świetlicy, którą najlepiej pobrać w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ( 01.09.) i oddać podczas zebrań z rodzicami w dniu 02.09. Jeśli dziecko będzie musiało skorzystać z opieki już od drugiego dnia nauki, kartę zapisu należy wypełnić na miejscu w świetlicy, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 01.09.2022r.
 11. W szkole istnieje możliwość wykupienia obiadów. W tym celu należy się bezpośrednio kontaktować z firmą cateringową U Pawełka.
 12. Uczniowie naszej szkoły mogą, w razie potrzeby, otrzymać wsparcie psychologa, pedagoga szkolnego i pielęgniarki.
 13. Do dyspozycji uczniów pozostaje księgozbiór znajdujący się w bibliotece szkolnej. Zapisu do biblioteki dokonuje nauczyciel – wychowawca.

Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole otrzymacie Państwo podczas zebrań z rodzicami w dniu 02.09.2022r.

 

Z poważaniem

Wicedyrektor – Iwona Brzoza

 

 

 

Opublikowane: 23 czerwca, 2022

Możliwość komentowania została wyłączona.