PREZYDIUM

 

Przewodniczący: Bartosz Wilczyński (pełniący obowiązki)
Sekretarz: Marta Mutzbauer-Kozłowska
Skarbnik: Krzysztof Syska

O nas

Rada Rodziców SP 17 jest samorządną reprezentacją rodziców i opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły. Radę stanowią wybierani na początku każdego roku szkolnego przedstawiciele wszystkich oddziałów szkolnych w liczbie po jednej osobie z każdego oddziału.

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku, jednak działalność jej nie może być sprzeczna ze Statutem Szkoły.

Jesteśmy organem społecznym i działamy w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i pozostałymi pracownikami naszej szkoły.

Nasza działalność

Współtworzymy szkolny program wychowawczy i program profilaktyki.

Współorganizujemy różnego rodzaju uroczystości, imprezy okolicznościowe i konkursy szkolne w postaci pomocy w dofinansowaniu tych projektów oraz poprzez bezpośredni udział naszych przedstawicieli.

Rada Rodziców to także forum, na którym wyrażamy oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników, mając w ten sposób realny wpływ na funkcjonowanie szkoły.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy, do której serdecznie zapraszamy przede wszystkim tych z Państwa, którzy chcieliby poświęcić trochę swojego wolnego czasu i zaangażować się w pracę Rady Rodziców, aby w ten sposób zmieniać oblicze naszej szkoły, której zaufaliśmy powierzając edukację naszych dzieci.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.