Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2023 r.
 
Ferie zimowe
 
 12 – 25 lutego 2024 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

 

1 listopada 2023 r.

1 maja 2024 r.

3 maja 2024 r.

30 maja 2024 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 

2 – 3 listopada 2024 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

 

Rekolekcje  

18 – 20 marca 2024 r.
(poniedziałek – środa)

 

Egzamin ósmoklasisty  

14 – 16 maja 2024 r.

termin główny

10 – 12 czerwca 2024 r.

termin dodatkowy

 

Święta i imprezy szkolne  

3 czerwca 2024 r. – Dzień Dziecka

19 czerwca 2024 r. – Dzień Sportu

(klasy IV – VIII)

 

 

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.