Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2022 r.
 
Ferie zimowe
 
30 stycznia – 12 lutego 2023 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 – 11 kwietnia 2023 r.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

 

1 listopada 2022 r.

11 listopada 2022 r.

6 stycznia 2023 r.

1 maja 2023 r.

3 maja 2023 r.

8 czerwca 2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

9 czerwca 2023 r.

 

Rekolekcje  

27 – 29 marca 2023 r.
(poniedziałek – środa)

 

Egzamin ósmoklasisty  

23 – 25 maja 2023 r.

termin główny

12 – 14 czerwca 2023 r.

termin dodatkowy

 

Święta i imprezy szkolne  

1 czerwca 2023 r. – Dzień Dziecka

21 czerwca 2023 r. – Dzień Sportu

(klasy IV – VIII)

 

 

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.