Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 

Rozpoczęcie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2021 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021 r.
 
Ferie zimowe
 
17 – 30 stycznia 2022 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

(święta państwowe i kościelne)

 

1 listopada 2021 r.

11 listopada 2021 r.

6 stycznia 2022 r.

3 maja 2022 r.

16 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

 

Egzamin ósmoklasisty  

24 – 26 maja 2022 r.

termin główny

13 – 15 czerwca 2022 r.

termin dodatkowy

 

Święta i imprezy szkolne  

1 czerwca 2022 r. – Dzień Dziecka

21 czerwca 2022 r. – Dzień Sportu

(klasy IV – VIII)

 

 

Zakończenie zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.