Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I – III „Trenuj umysł”

Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają swą edukacyjną przygodę uczestnicząc w „Treningach uważności”. Poprzez zabawy, gry, memory, puzzle, warcaby uczą się kierowania swoją uwagą, spostrzeganiem, doskonalą pamięć i świetnie się bawią.

prowadzące zajęcia: Justyna Mania, Sylwia Thomas,
Katarzyna Okuniewska, Edyta Piórkowska

 

Klasy drugie realizują kolejny etap „wtajemniczenia” – „Treningi kreatywności”. Uczestnicząc w sesjach „Burzy mózgów”, uczą się technik rozwijających wyobraźnię, twórcze myślenie. Wyzwalają drzemiący w nich „twórczy potencjał” w zakresie nauki, kultury i sztuki.

prowadzące zajęcia: Joanna Rejman, Katarzyna Lembicz,
Katarzyna Tereszczak-Rożek, Anna Śrama

 

Klasy trzecie „Trenują intelekt” – stawiają kropkę nad „i”. Prowadzą doświadczenia, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze, zdobywają kompetencje pozwalające zrozumieć otaczający nas świat. Uczestniczą także w zajęciach z programowania „na dywanie”, rozwiązują zagadki, zadania nietypowe, uczą się myśleć logicznie.

prowadzące zajęcia: Hanna Ławniczak, Joanna Bródka
Jolanta Sąsiadek, Iwona Szymankiewicz-Pietrzak

 

Kółko z języka angielskiego „Kids talk”

Kółko adresowane jest do uczniów klas 2 i 3. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem metody komunikacyjnej – Total Physical Response oraz przy pomocy technologii komputerowej. Podczas zajęć uczniowie rozszerzają zakres słownictwa i gramatyki, grają w gry i odgrywają scenki rozwijające umiejętności językowe.

prowadząca zajęcia: Magdalena Kitkowska

 

Zajęcia plastyczne „Kreatywna DZIUPLA”,
czyli miejsce ciekawych i twórczych zdarzeń

„Kreatywna dziupla” to szeroko pojęte zajęcia plastyczno-techniczne dla uczniów klas I – III. Podczas spotkań będziemy z dziećmi rozwijać wyobraźnię plastyczną: rysując, malując, wycinając i klejąc. Zadbamy o rozwój motoryki małej ręki korzystając z technik Origami płaskiego i origami modułowego (prostego, przestrzennego tworzenia ozdób) oraz kusudama (wykorzystując klej i nitkę).

prowadzące zajęcia: Agnieszka Małecka-Ciszewska, Anna Wysocka

 

Świetlicowe Koło Teatralne
„Metamorfoza”

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I – III, które czują w sobie potrzebę wyrażania siebie na scenie; mają łatwość w zapamiętywaniu tekstu, uczeniu się go na pamięć; potrafią i chętnie wyrażają emocje; lubią współdziałać w zespole.

prowadzące zajęcia: Monika Wiśniewska, Barbara Jonczyk

 

Kółko muzyczne „Dzwoneczki”

To dodatkowe zajęcia muzyczne dla uczniów klas 1-3 („świetliczaków”). Podczas spotkań dzieci rozwijają wrażliwość artystyczną, rozbudzają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, uczą się gry na dzwonkach chromatycznych

prowadząca zajęcia: Maria Gruszczyńska

 

Robotyka i programowanie

To miejsce dla początkujących budowniczych robotów. Warsztaty z robotyki wprowadzają uczniów w świat nowoczesnych technologii, mechaniki i programowania. Budujemy, programujemy i eksperymentujemy.
Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę, zdolności techniczne i manualne. Rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

prowadząca zajęcia w klasach II i III: Danuta Ferfet
prowadzący zajęcia w klasach IV – VIII: Danuta Ferfet, Mirosław Matuszak

 

Klub „ Małych detektywów”

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas II i III. Ich głównym celem jest rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, współpracy i analizy danych poprzez zabawę w formie zagadek, zadań detektywistycznych i obserwacji.                                                         

prowadząca zajęcia: Katarzyna Kortus

 

„ Laboratorium dobrej zabawy”

Zajęcia skierowane są do uczniów klas I-III. „Laboratorium dobrej zabawy” to miejsce, gdzie dzieci mogą eksperymentować, uczyć się i bawić jednocześnie. Zajęcia te mają na celu rozwijanie kreatywności i ciekawości uczniów poprzez różnorodne działania, takie jak eksperymenty, gry i zadania praktyczne.

                                                                       prowadząca zajęcia: Weronika Zakrzewska

 

Zajęcia sportowe w ramach programu:
” Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” WF z AWF

Zajęcia sportowe przeznaczone są dla uczniów klas I – III.

                                                                                 prowadząca zajęcia : Edyta Piórkowska

 

Gry i zabawy ruchowe

Zajęcia sportowe przeznaczone dla uczniów klas I i III.

                                                                         prowadząca zajęcia: Anita Kopania 

 

Koszykówka dla chłopców – klasy III

Treningi koszykówki dla chłopców z klas III. Kontynuacja do XII.

prowadząca zajęcia: Natalia Piskorska

 

Piłka nożna dla chłopców – klasy III

Treningi piłki nożnej dla chłopców z klas III. Kontynuacja do XII.

prowadzący zajęcia: Tobiasz Jarentowski

 

„ Konflikt – jak to ugryźć”

„Konflikt – jak to ugryźć?” – to zajęcia grupowe dedykowane uczniom klas piątych i szóstych. Podczas cyklu spotkań prowadzonych w formie warsztatów i zabaw uczniowie zdobywają wiedzę oraz kształtują umiejętności z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, empatii i odpowiedzialności społecznej, a także poznają sposoby przeciwdziałania dyskryminacji.

                                                                               Prowadząca zajęcia: Monika Stancelewska

 

Arteterapia, bo sztuka uskrzydla.
Terapeutyczne wykorzystanie sztuki w (nie)zwykłej codzienności ucznia.

Zajęcia mają na celu rozwijać twórczość, pobudzać wyobraźnię i wyrażać ekspresję plastyczną dzieci. Aktywność plastyczna odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Dzięki swojej różnorodności pozwala na wyrażanie emocji, umożliwia spojrzenie na świat z własnej perspektywy, rozwija ekspresję, ciekawość i wrażliwość. Zajęcia te przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i zdolności. Są wsparciem koncentracji uwagi, rozwoju i myślenia, ale przede wszystkim sprawiają przyjemność uczestnikom, którzy podczas każdej plastycznej i arteterapeutycznej działalności uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne.

                                                                 Prowadząca zajęcia : Katarzyna Tereszczak – Rożek

 

Zajęcia socjoterapeutyczne „Utkani z emocji”
Klub Pozytywnego Myślenia

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym są emocje? Przecież tak często używamy tego słowa. A emocji jest tak wiele i towarzyszą nam każdego dnia. To radość, smutek, gniew, ekscytacja, szczęście, zaskoczenie, zaufanie czy oczekiwanie. Nikt z nas nie lubi tych negatywnych emocji, czasami sobie z nimi nie radzimy, trudno nam nad nimi zapanować. Ale trzeba próbować! Każdego dnia starajmy się żeby towarzyszyły nam tylko pozytywne emocje. Czy to możliwe? Nie do końca, każdy z nas czuje czasem strach czy złość. Możemy jednak sprawić by tych dobrych emocji było więcej.

Dlatego w naszej szkole działa Klub Pozytywnego Myślenia, to zajęcia socjoterapeutyczne. Na naszych zajęciach rozmawiamy o emocjach, w grupie rówieśniczej pomagamy sobie nawzajem, mówimy, co czujemy, czego oczekujemy od innych. Czasem jest wesoło, czasem czujemy smutek, ale z zajęć zawsze wychodzimy pozytywnie nastawieni do świata i ludzi. Przygotowujemy rozmaite scenki pokazujące jak nie dać się złym emocjom. Bywa, że potrzebujemy wyciszenia, wówczas ćwiczmy techniki relaksacyjne. Czytamy bajki terapeutyczne, wczuwamy się w sytuacje bohaterów. Są dni, że po prostu chcemy być ze sobą, wtedy gramy w gry planszowe, uczymy się zdrowej rywalizacji albo współpracy w grupie. Potrafimy być zespołem, działać, jak jeden umysł.

Wierzymy, że dzięki tym zajęciom stajemy się lepsi, potrafimy sami rozwiązywać konflikty rówieśnicze, jesteśmy milsi dla kolegów z klasy, ze szkoły. Czujemy, że ludzie są w naszym życiu ważni i my sami jesteśmy ważni dla innych. W końcu każdy na tym świecie ma do odegrania jakąś role.

prowadząca zajęcia: Izabella Sporakowska-Mazur

 

Zajęcia matematyczne dla klas 8

prowadzące zajęcia: Marzanna Krenz, Angelika Ciołek

 

„Klub przyjazna twarz”

 

To miejsce, gdzie każdy jest mile widziany i akceptowany. Spotykamy się w sali 208, by porozmawiać, pograć w planszówki, porysować czy posiedzieć w ciszy. W ramach Klubu organizujemy zajęcia integracyjne, ćwiczymy umiejętności komunikacyjne, pogłębiamy wiedzę na swój temat. Tutaj możesz też uzyskać pomoc w zadaniu domowym lub wsparcie w trudnej sytuacji.

dla kogo: klasy IV – VIII            

miejsce: sala 208  

termin: każda przerwa, poniedziałek i wtorek 13:10 – 13:55, środa 14:05 – 15:45

wymogi: pisemna zgoda rodziców na regularne zajęcia  

zapraszają: Pani Monika, Pani Grażyna, Pani Wiktoria

Wolontariat w szkole

Od kilku lat promujemy w naszej szkole działalność wolontariacką. Zależy nam i mocno akcentujemy to, że wolontariat polega na bezinteresownym świadczeniu pomocy, wynikającym z chęci pomagania, a nie osiągnięcia doraźnych korzyści. Wolontariusz także zyskuje pracując na rzecz innych istot (ludzkich i nie tylko): przyjemność z działania, poczucie własnej wartości oraz satysfakcję, a nawet dumę. Często także prawdziwych przyjaciół.

Chcemy, aby szlachetna motywacja kierowała wszystkimi naszymi wolontariuszami.

Oto co mamy do zaproponowania:

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Od lat uczniowie, którzy lubią książki pomagają Paniom Bibliotekarkom w utrzymaniu naszego księgozbioru w dobrej kondycji. W tym roku szkolnym wolontariusze pracujący na rzecz biblioteki , zmierzyli się z trudnym zadaniem. Po kilku latach użytkowania darmowych podręczników, dokonali ich selekcji i uporządkowali magazyn. W najbliższym czasie będą, promować książki w ekspozycji ,,Jesienno-zimowe polecajki książkowe” oraz czytać młodszym uczniom w czytelni.

MOTYLI WOLONTARIAT

Wzorem ubiegłych lat w tym roku szkolnym, kontynuujemy współpracę z Hospicjum Palium. Przeprowadzimy akcje charytatywne wspierające Hospicjum i spotkania z wolontariuszami na terenie szkoły. Weźmiemy udział w Betlejem Poznańskim oraz koncertach charytatywnych.

„STARSZA KOLEŻANKA/ STARSZY KOLEGA”

Wolontariat ten jest skierowany do starszych uczniów naszej szkoły – klas VI– VIII. W ramach tego wolontariatu starsi uczniowie opiekują się młodszymi koleżankami i kolegami, albo w relacji 1:1 albo pełniąc rolę opiekuna całej klasy. Starsza koleżanka/starszy kolega wspiera danego ucznia w codziennym życiu szkolnym – edukacyjnie lub służąc pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i bieżących problemów młodszego. Starszym uczniom stwarza okazję do rozwijania odpowiedzialności i empatii. Młodszy kolega/młodsza koleżanka otrzymuje pomoc oraz wsparcie w szkole. Integruje się również społeczność szkolna i nawiązują międzyklasowe relacje.

SZKOLNA LIGA WOLONTARIACKA

Uczestniczymy w akcji poznańskiego ZOO, która ma zachęcić społeczność szkolną – uczniów, rodziców, nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ogrodu zoologicznego. Jak piszą organizatorzy: „Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.”

SZKOLNE KOŁO PCK

Działalność koła PCK w naszej szkole polega przede wszystkim na promowaniu misji Czerwonego Krzyża i szlachetnej akcji krwiodawstwa. Sami nie możemy oddać krwi, ale możemy poprzez gazetki, plakaty i akcje informacyjne pokazywać, jak ważna jest ta idea ratująca zdrowie i życie ludzi. Uczestniczymy też w akcjach ogłaszanych przez Czerwony Krzyż, na przykład zbiórkach żywności.

TUTORING RÓWIEŚNICZY

Zaprasza uczniów, którzy chcą wesprzeć innych w nauce. Uczeń pomaga w przyswajaniu materiału z danego przedmiotu, na który się wcześniej oboje umówili. Uczenie się z koleżanką lub kolegą jest atrakcyjniejsze, bardziej motywujące nie wiąże się ze stresem a nawet bywa przyjemne! Wolontariat odbywa się min 1 raz na tydzień (45 min).

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.