Zajęcia rozwijające dla uczniów klas I – III „Trenuj umysł”

Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają swą edukacyjną przygodę uczestnicząc w „Treningach uważności”. Poprzez zabawy, gry, memory, puzzle, warcaby uczą się kierowania swoją uwagą, spostrzeganiem, doskonalą pamięć i świetnie się bawią.

prowadzące zajęcia: Malina Czarnecka, Katarzyna Lembicz,
Katarzyna Tereszczak

 

Klasy drugie realizują kolejny etap „wtajemniczenia” – „Treningi kreatywności”. Uczestnicząc w sesjach „Burzy mózgów”, uczą się technik rozwijających wyobraźnię, twórcze myślenie. Wyzwalają drzemiący w nich „twórczy potencjał” w zakresie nauki, kultury i sztuki.

prowadzące zajęcia: Karolina Mańka, Joanna Bródka,
Jolanta Sąsiadek, Iwona Szymankiewicz-Pietrzak

 

Klasy trzecie „Trenują intelekt” – stawiają kropkę nad „i”. Prowadzą doświadczenia, eksperymenty, obserwacje przyrodnicze, zdobywają kompetencje pozwalające zrozumieć otaczający nas świat. Uczestniczą także w zajęciach z programowania „na dywanie”, rozwiązują zagadki, zadania nietypowe, uczą się myśleć logicznie.

prowadzące zajęcia: Klaudia Ptak, Hanna Ławniczak, Sylwia Thomas

 

Kółko z języka angielskiego „Kids talk”

Kółko adresowane jest do uczniów klas 2 i 3. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem metody komunikacyjnej – Total Physical Response oraz przy pomocy technologii komputerowej. Podczas zajęć uczniowie rozszerzają zakres słownictwa i gramatyki, grają w gry i odgrywają scenki rozwijające umiejętności językowe.

prowadząca zajęcia: Magdalena Kitkowska

 

Zajęcia plastyczne „Kreatywna DZIUPLA”,
czyli miejsce ciekawych i twórczych zdarzeń

Na zajęciach przybliżamy niezwykłą formę nauki i zabawy jaką jest teatr Kamishibai. KAMI to papier, SHIBAI to teatr – KAMISHIBAI to Papierowy Teatr, inaczej teatr ilustracji. Wielowiekowa technika opowiadania i czytania wywodząca się jeszcze z Japonii, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz kartonową lub drewnianą skrzynkę (butai), na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych, w której przedstawiane są kolejno fragmenty historii: bajki, wiersza lub opowiadania.

Podczas zajęć plastycznych, realizowanych z grupą „świetliczaków”, dzieci poznają nowe, ciekawe techniki plastyczne, uczą się twórczo spędzać czas, rozwijają swój talent.

Oprócz pobudzania wyobraźni i kreatywnego rozwoju niekiedy własnej twórczości, poprzez tworzenie własnych opowiadań i ilustracji, praca metodą kamishibai spełnia rolę terapeutyczną, poruszając trudne tematy.

prowadząca zajęcia: Anna Pereświet-Sołtan

Zajęcia ruchowe z elementami logorytmiki dla uczniów klas I – III
w świetlicy szkolnej

Zajęcia ruchowe z elementami logorytmiki – to zajęcia grupowe w formie zabawy, w której stosowane są elementy gimnastyczne przy muzyce, co oddziałuje na sferę słuchową, ruchową i słuchowo-ruchową dziecka.
Celem zajęć jest wspieranie kompetencji językowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe, słuchowe oraz słowne. Ćwiczenia i zabawy realizowane podczas tych zajęć stymulują rozwój uwagi słuchowej oraz wzrokowej, poprzez szybkie reakcje na bodźce; doskonalą koordynację słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową; usprawniają motorykę dużą i małą, a także planowanie ruchu.

prowadząca zajęcia: Małgorzata Roszyk

 

Kółko muzyczne „Dzwoneczki”

To dodatkowe zajęcia muzyczne dla uczniów klas 1-3 („świetliczaków”). Podczas spotkań dzieci rozwijają wrażliwość artystyczną, rozbudzają zainteresowania i uzdolnienia muzyczne, uczą się gry na dzwonkach chromatycznych

prowadząca zajęcia: Maria Gruszczyńska

 

„ OD KOLORÓW DO MUZYKI – czyli świetlicowe BBR”

To propozycja zajęć muzyczno – rytmiczno – ruchowych z wykorzystaniem kolorowego instrumentu zwanego – Boomwhackers.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Kierowane są do chętnych uczniów klas I-III, uczęszczających do świetlicy szkolnej. Dzięki wykorzystaniu na zajęciach kolorowych „BUM BUM RUREK”, odpowiadających konkretnym dźwiękom, nawet nieznające nut dzieci będą mogły zagrać większość melodii, kierując się jedynie barwami tub. Z tego względu jest to zarówno wspaniała zabawka edukacyjna, jak i instrument muzyczny, na którym można grać solo lub w zespole, co sprawia jeszcze większą frajdę. Instrument ten daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy i edukacji muzycznej. Bum Bum Rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Ich nieskomplikowana budowa i proste zasady użytkowania pozwalają w szybki i interesujący sposób wprowadzić dzieci w fascynujący świat muzyki.

prowadząca zajęcia: Agnieszka Małecka-Ciszewska

 

Zajęcia „Tanecznym krokiem”

Kółko „Tanecznym krokiem” adresowane jest do uczniów klas II. Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczniów do nauki tańca i improwizacji ruchowej, oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć. Ponadto ruch jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji. Efektem pracy będą układy taneczne i choreograficzne do muzyki nowoczesnej, folkowej i ilustracyjno – programowej. Uczenie się podstawowych kroków i figur niektórych polskich tańców narodowych i regionalnych.

prowadząca zajęcia: Joanna Bródka

 

Robotyka i programowanie

To miejsce dla początkujących budowniczych robotów. Warsztaty z robotyki wprowadzają uczniów w świat nowoczesnych technologii, mechaniki i programowania. Budujemy, programujemy i eksperymentujemy.
Na zajęciach uczniowie klas IV – VIII zdobywają wiedzę, zdolności techniczne i manualne. Rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

prowadzący zajęcia: Danuta Ferfet, Mirosław Matuszak

Zajęcia socjoterapeutyczne „Utkani z emocji”
Klub Pozytywnego Myślenia

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym są emocje? Przecież tak często używamy tego słowa. A emocji jest tak wiele i towarzyszą nam każdego dnia. To radość, smutek, gniew, ekscytacja, szczęście, zaskoczenie, zaufanie czy oczekiwanie. Nikt z nas nie lubi tych negatywnych emocji, czasami sobie z nimi nie radzimy, trudno nam nad nimi zapanować. Ale trzeba próbować! Każdego dnia starajmy się żeby towarzyszyły nam tylko pozytywne emocje. Czy to możliwe? Nie do końca, każdy z nas czuje czasem strach czy złość. Możemy jednak sprawić by tych dobrych emocji było więcej.

Dlatego w naszej szkole działa Klub Pozytywnego Myślenia, to zajęcia socjoterapeutyczne. Na naszych zajęciach rozmawiamy o emocjach, w grupie rówieśniczej pomagamy sobie nawzajem, mówimy, co czujemy, czego oczekujemy od innych. Czasem jest wesoło, czasem czujemy smutek, ale z zajęć zawsze wychodzimy pozytywnie nastawieni do świata i ludzi. Przygotowujemy rozmaite scenki pokazujące jak nie dać się złym emocjom. Bywa, że potrzebujemy wyciszenia, wówczas ćwiczmy techniki relaksacyjne. Czytamy bajki terapeutyczne, wczuwamy się w sytuacje bohaterów. Są dni, że po prostu chcemy być ze sobą, wtedy gramy w gry planszowe, uczymy się zdrowej rywalizacji albo współpracy w grupie. Potrafimy być zespołem, działać, jak jeden umysł.

Wierzymy, że dzięki tym zajęciom stajemy się lepsi, potrafimy sami rozwiązywać konflikty rówieśnicze, jesteśmy milsi dla kolegów z klasy, ze szkoły. Czujemy, że ludzie są w naszym życiu ważni i my sami jesteśmy ważni dla innych. W końcu każdy na tym świecie ma do odegrania jakąś role.

prowadząca zajęcia: Izabella Sporakowska-Mazur

 

Zajęcia matematyczne dla klas 8

prowadzące zajęcia: Marzanna Krenz, Angelika Ciołek, Maria Sajkiewicz

 

„Klub przyjazna twarz”

 

To miejsce, gdzie każdy jest mile widziany i akceptowany. Spotykamy się w sali 208, by porozmawiać, pograć w planszówki, porysować czy posiedzieć w ciszy. W ramach Klubu organizujemy zajęcia integracyjne, ćwiczymy umiejętności komunikacyjne, pogłębiamy wiedzę na swój temat. Tutaj możesz też uzyskać pomoc w zadaniu domowym lub wsparcie w trudnej sytuacji.

dla kogo: klasy IV – VIII            

miejsce: sala 208  

termin: każda przerwa, poniedziałek i wtorek 13:10 – 13:55, środa 14:05 – 15:45

wymogi: pisemna zgoda rodziców na regularne zajęcia  

zapraszają: Pani Monika, Pani Grażyna, Pani Ala

 

Wolontariat w szkole

Od kilku lat promujemy w naszej szkole działalność wolontariacką. Zależy nam i mocno akcentujemy to, że wolontariat polega na bezinteresownym świadczeniu pomocy, wynikającym z chęci pomagania, a nie osiągnięcia doraźnych korzyści. Wolontariusz także zyskuje pracując na rzecz innych istot (ludzkich i nie tylko): przyjemność z działania, poczucie własnej wartości oraz satysfakcję, a nawet dumę. Często także prawdziwych przyjaciół.

Chcemy, aby szlachetna motywacja kierowała wszystkimi naszymi wolontariuszami.

Oto co mamy do zaproponowania:

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Od lat uczniowie, którzy lubią książki pomagają Paniom Bibliotekarkom w utrzymaniu naszego księgozbioru w dobrej kondycji. W tym roku szkolnym wolontariusze pracujący na rzecz biblioteki , zmierzyli się z trudnym zadaniem. Po kilku latach użytkowania darmowych podręczników, dokonali ich selekcji i uporządkowali magazyn. W najbliższym czasie będą, promować książki w ekspozycji ,,Jesienno-zimowe polecajki książkowe” oraz czytać młodszym uczniom w czytelni.

MOTYLI WOLONTARIAT

Wzorem ubiegłych lat w tym roku szkolnym, kontynuujemy współpracę z Hospicjum Palium. Przeprowadzimy akcje charytatywne wspierające Hospicjum i spotkania z wolontariuszami na terenie szkoły. Weźmiemy udział w Betlejem Poznańskim oraz koncertach charytatywnych.

„STARSZA KOLEŻANKA/ STARSZY KOLEGA”

Wolontariat ten jest skierowany do starszych uczniów naszej szkoły – klas VI– VIII. W ramach tego wolontariatu starsi uczniowie opiekują się młodszymi koleżankami i kolegami, albo w relacji 1:1 albo pełniąc rolę opiekuna całej klasy. Starsza koleżanka/starszy kolega wspiera danego ucznia w codziennym życiu szkolnym – edukacyjnie lub służąc pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i bieżących problemów młodszego. Starszym uczniom stwarza okazję do rozwijania odpowiedzialności i empatii. Młodszy kolega/młodsza koleżanka otrzymuje pomoc oraz wsparcie w szkole. Integruje się również społeczność szkolna i nawiązują międzyklasowe relacje.

SZKOLNA LIGA WOLONTARIACKA

Uczestniczymy w akcji poznańskiego ZOO, która ma zachęcić społeczność szkolną – uczniów, rodziców, nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ogrodu zoologicznego. Jak piszą organizatorzy: „Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.”

SZKOLNE KOŁO PCK

Działalność koła PCK w naszej szkole polega przede wszystkim na promowaniu misji Czerwonego Krzyża i szlachetnej akcji krwiodawstwa. Sami nie możemy oddać krwi, ale możemy poprzez gazetki, plakaty i akcje informacyjne pokazywać, jak ważna jest ta idea ratująca zdrowie i życie ludzi. Uczestniczymy też w akcjach ogłaszanych przez Czerwony Krzyż, na przykład zbiórkach żywności.

TUTORING RÓWIEŚNICZY

Zaprasza uczniów, którzy chcą wesprzeć innych w nauce. Uczeń pomaga w przyswajaniu materiału z danego przedmiotu, na który się wcześniej oboje umówili. Uczenie się z koleżanką lub kolegą jest atrakcyjniejsze, bardziej motywujące nie wiąże się ze stresem a nawet bywa przyjemne! Wolontariat odbywa się min 1 raz na tydzień (45 min).

 

Zajęcia rozwijające motorykę małą „Terapia ręki”

Zajęcia z Terapii Ręki dla uczniów klas 1, u których można zauważyć trudności manualne, grafomotoryczne i graficzne. Tych, którzy przejawiają osłabione mechanizmy równoważne, zachowują nieprawidłową postawę podczas prac przy stolikach, wykazują wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, a szybkość ich ruchów nie jest dostosowana do wykonywanych zadania.

Wiedząc, że ręka spełnia swoje funkcje tylko wtedy, gdy wszystkie jej elementy składowe  działają prawidłowo a ich wielostronna współpraca zostaje zachowana  na zajęciach wykonujemy ćwiczenia oparte na holistycznym podejściu do rozwoju świadomości ciała przez dziecko: usprawniające motorykę dużą i małą, wzmacniające obręcz barkową, poprawiające stabilizację
i czucie głębokie, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, przedramion, nadgarstków
i ruchów precyzyjnych.

prowadząca zajęcia: Katarzyna Tereszczak

 

Możliwość komentowania została wyłączona.