Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w terminie
od 8 do 24 kwietnia 2024 r.

(Możliwość założenia konta i uzupełnienia wniosku na stronie będzie dostępna od pierwszego dnia rekrutacji) 

W celu zapisania dziecka do szkoły podstawowej należy wypełnić wniosek/ zgłoszenie on-line na stronie 
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/

  1. Zakładamy osobne konto dla każdego dziecka.
  2. Uzupełniamy PODANIE, z którego wygeneruje się odpowiednio wniosek /zgłoszenie. ( Dzieci z obwodu szkoły/ zgłoszenie, dzieci spoza obwodu / wniosek).
  3. Wydrukowany wniosek/zgłoszenie należy podpisać przez obojga rodziców/opiekunów lub przez jednego rodzica w przypadku samotnego wychowywania dziecka (w takiej sytuacji należy załączyć stosowne oświadczenie).
  4. Podpisany wniosek/zgłoszenie musi posiadać nadany kod identyfikatora (w prawym górnym rogu).
  5. Wniosek/ zgłoszenie wraz z załącznikami należy zeskanować i dołączyć w systemie NABÓR lub dostarczyć do szkoły w godzinach jej otwarcia, ewentualnie wrzucić do skrzynki podawczej (znajdującej się przed wejściem do szkoły) zgodnie z terminami składania wniosków.

Prosimy pamiętać, aby podpisać wnioski/zgłoszenia przed załączeniem skanu (podpis obojga rodziców/opiekunów).

Stosowne dodatkowe oświadczenia będą dostępne w zakładce DOKUMENTY na stronie NABORU.

Kryteria i terminy rekrutacji określa uchwała Rady Miasta Poznania wraz z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania:

INFORMACJA:
Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (rocznik 2017), realizujące obowiązek szkolny,
  • 6-letnie (rocznik 2018), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci z obwodu szkoły są przyjmowane z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA. 
Dzieci spoza obwodu muszą przystąpić do rekrutacji wypełniając WNIOSEK.

 

 

Opublikowane: 3 marca, 2024

Możliwość komentowania została wyłączona.